top of page

CGM

MONITOROVÁNÍ GLUKÓZY

CGM (Continuous Glucose Monitoring) znamená nepřetržité

(kontinuální) měření nebo monitorování glukózy.

 

Při této možnosti se hodnoty glukózy stanovují pomocí tenkého

katétru umístěného v podkožní tukové tkáni. V závislosti na

výrobci se naměřené hodnoty zaznamenávají každou sekundu,

několik sekund či každou minutu a za pomoc i tzv. transmitteru

jsou shromažďovány. Poté jsou předávány na zobrazovací zařízení

(typicky displej).

 

Na tomto zobrazovacím zařízení, kterým mohou být například náramkové hodinky, displej mobilního telefonu nebo inzulínové pumpy, je zobrazena tato souhrnná (sběrná) hodnota hladiny glukozy v organizmu. Kvůli tomuto postupu dochází ke zpoždění několika minut v porovnání se skutečnou hladinou cukru v krvi. Tento fenomén je vysvětlen především procesem metabolismu. Cukr musí být distribuován po celém těle, aby zajistil energetické potřeby buněk všech struktur. Místo jeho odběru tedy hraje velkou roli. Na druhé straně je toto časové prodlení způsobeno při samotném sběru hladin glukózy. Důležité je, že zobrazené šipky trendu nebo komentáře týkající se vysoké, normální a nízké hladiny jsou správně interpretovány a člověk na ně dokáže adekvátně reagovat léčbou či prostou úpravou životního režimu.

1

TRADIČNÍ METODY

Výrobci systémů CGM také definují a vyrábí kalibrační roztoky a kalibrační kroky pro své systémy, využívající nejčastěji „tradiční“ „spotové“ měření glukózy v krvi za pomocí standardních glukometrů.

CGM je velmi užitečné, aby se dosáhlo téměř normální nastavení léčebnách dávek, protože křivka průběhu kolísání hladiny cukr v měřené tkáni je srozumitelná a poskytuje tak mnohem komplexnější informaci pro následnou kontrolu terapie, než jakou lze dosáhnout bez CGM.

3

VŠEOBECNĚ Z HISTORIE

Pokud je nám známo prvním skutečně přenosné zařízení typu CGM bylo vyvinuto Prof. Ernstem Friedrichem Pfeifferem v Ústavu pro Diabetes a technologický výzkum a vývoj na univerzitě v Ulmu a proto bylo pojmenováno „Ulmer Zuckeruhr“.

 

Zařízení Ulmer Zuckeruhr je vybaveno mikrodialyzační jehlou.

Tento přístroj přenáší shromážděná data na vysílač glukózy, který slouží také jako paměť.

Toto průkopnické zařízení bylo díky svým rozměrům …délka 20 cm, šířka 10 cm, hloubka 6,5 cm a hmotnost asi 570 gramů …vhodné především pro vyšetření během hospitalizace v nemocnici, nikoliv pro každodenním použití.

4

5

RYCHLE NÁSLEDOVALO

2

HLAVNÍ NEVÝHODY

Dosud vážnou nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady na toto měření.

I v segmentu CGMN se časem prosazuje neinvazivní (bezkrevná) technologie

Průkopníkem na tomto poli byly hodinky Gluco Watch2, posléze systém Pendra.

Oba produkty byly koncipovány jako neinvazivní a měřili hladiny glukózy na speciálně chemicky ošetřené náplasti. Ani jeden z jmenovaných výrobků jíž na trhu není, neboť se především díky velkým technickým problémům a jimi zapříčiněným nepřesnostem v naměřených hodnotách neprosadily.

4

PRVNÍ ŘEŠENÍ

První skutečně praktické řešení CGM bylo uvedeno na trh v Německu v roce 1999 a bylo používáno především na specializovaných diabetologických klinikách. Jednalo se v té době o zařízení Minimed Guardian RT.

Další možností byl v roce 2001 v USA GlucoWatch 2. Nicméně na první pohled atraktivní náplasťová neinvazivní forma byla provázena agresívními kožními reakcemi a produkt musel být stažen z trhu.

Dalším v řadě byl v roce 2003 produkt od společnosti Berlin-Chemie Menarini s názvem GlucoDay S. Zde však u jeho zavedení byla nutná asistence lékaře , neboť se měřící část zaváděla prostřednictvím tlusté punkční jehly do podkožní tukové tkáně břicha.

Jako nespolehlivým se také bohužel ukázal v roce 2004 systém Pendra, podobný náramkovým hodinkám. Výrobce, firma Pendragon Medical AG byla švýcarská společnost, která v té době propagovala uvedení na trh.

Od roku 2006 CGM Real Time od společnosti Medtronic už funguje velmi dobře a spolehlivě. Naměřené hodnoty se odečítají do čtecího zařízení pomocí katétru a vysílače. Tento postup je kombinován s inzulinovou pumpou Medtronic řady Paradigm Veo.

Společnost Abbott přinesla do konkurence v roce 2007 Freestyle Navigator. Princip jeho fungování je shodný s výše uvedenými produkty firmy Medtronic.

Model Dexcom Seven Plus přišel na evropský trh v roce 2009. Nový model pracuje s inzulínovou pumpou Animas Vibe jako čtecím zařízením.

Následným modelem je Dexcom G4, který od roku 2012 nahradil produkt Seven Plus.

V roce 2017 představila společnost Roche implantabilní senzor Eversense.

Naměřené hodnoty snímače pod kůží se zobrazují prostřednictvím smartphonu pomocí vysílače a přidružené aplikace, která je naistalována v mobilním zařízení.

Společnost Abbott v témže roce přichází na trh většiny evropských zemí s produktem z oblasti tzv. FGM (Flash Glucose Monitoring) s názvem Freestyle Libre, který se jeví pro nejbližších pár let jako dominantní technologie pro inzulin dependentní pacienty, zejména v dětském a adolescentním věku.

V budoucnu doufáme v levnější, dostupnější, spolehlivou a funkční neinvazivní alternativu.

bottom of page