top of page

KOMBINOVANÉ SYSTÉMY

PŘEVRATNÝ OBJEV

Převratný objev inzulínu jakožto základního nástroje léčby onemocnění,

zvaného Diabetes mellitus vedl k potřebě "nástroje" k injekční aplikaci této cenné látky.

Pacientovi byla tedy podána nejprve skleněná injekční stříkačka. Skleněné stříkačky se používají

již více než 250 let (nejen) v lékařství, testují se, neustále se zdokonalují a jsou všeobecně známé. Jejich částečný

„ústup ze slávy“ má na svědomí především objev plastů, které je postupně nahrazují. Kritériem pro tuto postupnou náhradu je především praktičnost v používání, nerozbitnost, vysoce omezené riziko poranění.

1

SÍLA KOMFORTU

Pro diabetiky jsou dostupné ty s měřítkem/stupnicí vynesenou v ml a ccm3. Jedno odstupňování odpovídá čtyřem injekčním jednotkám pro inzulín U40. Stříkačky s měřítkem inzulínu jsou k dispozici od poloviny dvacátých let 20. století. Skleněné stříkačky musí být sterilizovány

a udržovány v naprosté čistotě. Navíc by se neměly zlomit. Aby byly chráněny před  znečištěním, jsou pro transport uloženy v kontejnerech z kartonu, plastu a nerezové oceli. V případě jejich použití při prodloužené nepřítomnosti

mimo domov, např. při cestování, se stříkačky a kanyly (jehly) dají

umístit do přepravního kontejnerku, mnohdy navíc s chladícím mediem.

Pro vlastní injekci potřebujete výše zmíněné kanyly (jehly).

Ty jsou umístěny na kužel injekční stříkačky a zabezpečí injekční

podání inzulínu do podkožní tukové tkáně. Jehly jsou k dispozici

v různých délkách a tloušťkách,

 udávaných ve vztahu k jejich vnitřnímu a vnějšímu průměru.

2

KONEČNĚ PLAST

Teprve v polovině sedmdesátých let přicházejí na trh v západní Evropě plastové stříkačky. Díky bipolárnímu světu to ale bude trvat ještě dalších bezmála dvacet let, než je teprve bude mít plnohodnotně k dispozici většina obyvatelstva Evropy.

Pro zrakově postižené a pro nevidomé je v současné době na trhu k dispozici řada pomůcek, které byly v dobách

skleněných injekčních stříkaček spíše vzácné.

bottom of page