KOMBINOVANÉ

SYSTÉMY

JAK ŠEL ČAS

1940

SHEFTELOVÁ TESTOVACÍ SOUPRAVA PRO ZJIŠTOVÁNÍ HLADINY CUKRU V MOČI