top of page

VÍTE ŽE?

CUKR V KRVI

Měření cukru v krvi před rokem 1964. I přes ohromný pokrok v oblasti medicíny stále platí, že Nejpřesnějším měřením pro stanovení současného stavu metabolismu je stanovení hladiny cukru v krvi. Je to bohužel spojeno s produkcí krve a manipulací s ní, se všemi s tím spojenými riziky. Již kolem roku 1900 je glukóza stanovena kolorimetrem s použitím čtvrtiny litru krve.

Následné stanovení hodnoty krevního cukru bylo prováděno hranoly, světelnou rotací,

srovnáním barev pomocí barevných klínů nebo barevných disků atd. Vynikající byla především

práce francouzského optika Julesa Dubosqa (1817-1886), který spolu s Jean-Baptiste Soleilem (1778-1878)

vyvíjel a vylepšil mnoho optických pomůcek. Kolorimetry a polarimetry by bez jejich přičinění nikdy nebyly

vytvořeny v té formě, v jaké je známe dnes.

Wilhelm Crecelsius (1898-1979) vyvinul spolu s Carl Zeissem ( 1816-1888) v roce 1928 jeden z prvních německých kolorimetrů. Pokud jde o objem krve, velikost přístroje samotného a dobu trvání vlastního měření tento přístroj na mnoho let předstihl svoji dobu.
V roce 1930 Wilhelm Crecelsius svůj kolorimetr přesto znovu revidoval. Měřící rozsah byl tehdy stanoven na neuvěřitelných 700 mg%. S obnovenou sérií Crecelsius-Seifert byl s konečnou platností stanoven od roku 1935 s platností do sedmdesátých let stanoven měřící rozsah na 400 mg%.
Nevýhod těchto optických zařízení bylo z dnešního hlediska hned několik: od značnými náklady na smíchání vzorku s různými chemikáliemi přes nepraktické operace typu filtrace, vaření, chlazení jakož i mnohdy špatné světelné podmínky při vyhodnocení nebo i únava zkoušejícího, které často vedly k nepřesným výsledkům.
V roce 1950 přichází na svět první přístroj pro kvantitativní odhad hladiny cukru v krvi nazvaný Pikrator. Relativně „Rychle“ pracuje sedm až deset minut a podle výrobce umožňuje odhad krevního cukru. 

Wilhelm Crecelsius (1898-1979) vyvinul spolu s Carl Zeissem ( 1816-1888) v roce 1928 jeden z prvních německých kolorimetrů. Pokud jde o objem krve, velikost přístroje samotného a dobu trvání vlastního měření tento přístroj na mnoho let předstihl svoji dobu.
V roce 1930 Wilhelm Crecelsius svůj kolorimetr přesto znovu revidoval. Měřící rozsah byl tehdy stanoven na neuvěřitelných 700 mg%. S obnovenou sérií Crecelsius-Seifert byl s konečnou platností stanoven od roku 1935 s platností do sedmdesátých let stanoven měřící rozsah na 400 mg%.
Nevýhod těchto optických zařízení bylo z dnešního hlediska hned několik: od značnými náklady na smíchání vzorku s různými chemikáliemi přes nepraktické operace typu filtrace, vaření, chlazení jakož i mnohdy špatné světelné podmínky při vyhodnocení nebo i únava zkoušejícího, které často vedly k nepřesným výsledkům.
V roce 1950 přichází na svět první přístroj pro kvantitativní odhad hladiny cukru v krvi nazvaný Pikrator. Relativně „Rychle“ pracuje sedm až deset minut a podle výrobce umožňuje odhad krevního cukru. 

Wilhelm Crecelsius (1898-1979) vyvinul spolu s Carl Zeissem ( 1816-1888) v roce 1928 jeden z prvních německých kolorimetrů. Pokud jde o objem krve, velikost přístroje samotného a dobu trvání vlastního měření tento přístroj na mnoho let předstihl svoji dobu.
V roce 1930 Wilhelm Crecelsius svůj kolorimetr přesto znovu revidoval. Měřící rozsah byl tehdy stanoven na neuvěřitelných 700 mg%. S obnovenou sérií Crecelsius-Seifert byl s konečnou platností stanoven od roku 1935 s platností do sedmdesátých let stanoven měřící rozsah na 400 mg%.
Nevýhod těchto optických zařízení bylo z dnešního hlediska hned několik: od značnými náklady na smíchání vzorku s různými chemikáliemi přes nepraktické operace typu filtrace, vaření, chlazení jakož i mnohdy špatné světelné podmínky při vyhodnocení nebo i únava zkoušejícího, které často vedly k nepřesným výsledkům.
V roce 1950 přichází na svět první přístroj pro kvantitativní odhad hladiny cukru v krvi nazvaný Pikrator. Relativně „Rychle“ pracuje sedm až deset minut a podle výrobce umožňuje odhad krevního cukru. 

Požadované množství krve je 0,1 cm3. Tabulka krevního cukru ukazuje rozsah měření 150-877 mg%. Pro rychlou detekci hypoglykémie, jak je to formulováno v přiloženém návodu, ale zvláště vhodný není.Další vývoj tématu měření krevního cukru zaznamenalo vývoj především, pokud jde o objem krve, potřebný pro detekci..V roce 1964 změnilo do té doby vžité způsoby měření glukózy v krvi naprosto revolučním způsobem zavedení testovacích proužků s názvem "Dextrostix" americké firmy Ames, které byly vizuálně čitelné.S měřícím zařízením -glukometrem, které může samostatně vyhodnotit vzorek krve, který byl aplikován na zkušební proužek, tato společnost přichází na trh v roce 1969. Tento Reflektometr je posléze komerčně distribuován firmou Bayer v Německu. Bayer zůstane distributorem i do budoucna, dokud se neosamostatní.

Požadované množství krve je 0,1 cm3. Tabulka krevního cukru ukazuje rozsah měření 150-877 mg%. Pro rychlou detekci hypoglykémie, jak je to formulováno v přiloženém návodu, ale zvláště vhodný není.Další vývoj tématu měření krevního cukru zaznamenalo vývoj především, pokud jde o objem krve, potřebný pro detekci..V roce 1964 změnilo do té doby vžité způsoby měření glukózy v krvi naprosto revolučním způsobem zavedení testovacích proužků s názvem "Dextrostix" americké firmy Ames, které byly vizuálně čitelné.S měřícím zařízením -glukometrem, které může samostatně vyhodnotit vzorek krve, který byl aplikován na zkušební proužek, tato společnost přichází na trh v roce 1969. Tento Reflektometr je posléze komerčně distribuován firmou Bayer v Německu. Bayer zůstane distributorem i do budoucna, dokud se neosamostatní.

1

Wilhelm Crecelsius (1898-1979) vyvinul spolu s Carl Zeissem ( 1816-1888) v roce 1928 jeden z prvních německých kolorimetrů. Pokud jde o objem krve, velikost přístroje samotného a dobu trvání vlastního měření tento přístroj na mnoho let předstihl svoji dobu.
V roce 1930 Wilhelm Crecelsius svůj kolorimetr přesto znovu revidoval. Měřící rozsah byl tehdy stanoven na neuvěřitelných 700 mg%. S obnovenou sérií Crecelsius-Seifert byl s konečnou platností stanoven od roku 1935 s platností do sedmdesátých let stanoven měřící rozsah na 400 mg%.
Nevýhod těchto optických zařízení bylo z dnešního hlediska hned několik: od značnými náklady na smíchání vzorku s různými chemikáliemi přes nepraktické operace typu filtrace, vaření, chlazení jakož i mnohdy špatné světelné podmínky při vyhodnocení nebo i únava zkoušejícího, které často vedly k nepřesným výsledkům.
V roce 1950 přichází na svět první přístroj pro kvantitativní odhad hladiny cukru v krvi nazvaný Pikrator. Relativně „Rychle“ pracuje sedm až deset minut a podle výrobce umožňuje odhad krevního cukru. 

Požadované množství krve je 0,1 cm3. Tabulka krevního cukru ukazuje rozsah měření 150-877 mg%. Pro rychlou detekci hypoglykémie, jak je to formulováno v přiloženém návodu, ale zvláště vhodný není.Další vývoj tématu měření krevního cukru zaznamenalo vývoj především, pokud jde o objem krve, potřebný pro detekci..V roce 1964 změnilo do té doby vžité způsoby měření glukózy v krvi naprosto revolučním způsobem zavedení testovacích proužků s názvem "Dextrostix" americké firmy Ames, které byly vizuálně čitelné.S měřícím zařízením -glukometrem, které může samostatně vyhodnotit vzorek krve, který byl aplikován na zkušební proužek, tato společnost přichází na trh v roce 1969. Tento Reflektometr je posléze komerčně distribuován firmou Bayer v Německu. Bayer zůstane distributorem i do budoucna, dokud se neosamostatní.

2

REFLOMAT A REFLOLUX

V roce 1974 následuje společnost Boehringer Mannheim s oranžovým Reflomatem.

Toto zařízení stále pracují analogově, má velmi velké pole ukazatele a trvale vyžaduje 220 voltů pro napájení. Váží 1,1 kg. Reflexní metr stojí 500 dolarů s udávaným měřícím rozsahem v rozmezí 10 až 1000 mg / 100 ml. Potřebuje 20 μl krve pro měření.
Digitální měřiče glukózy (glukometry) v krvi přicházejí na trh o deset let později. Při napájení a množství krve se nezměnilo. Rozsah měření např. v zařízení Reflocheck je 20-450 mg / dl.
Od této chvíle dochází k překotnému dalšímu vývoji směrem k postupné miniaturizaci a dalším prvkům uživatelského komfortu. V roce 1983 přichází první Reflolux od společnosti Boehringer Mannheim se čtyřmi alkalickými bateriemi. Zpracovává hodnoty cukru v krvi v rozsahu 40-400 mg / dl. Avšak testovací proužky jsou vizuálně čitelné a vykazují hodnoty 20-800 mg / dl. Přístroj váží 270 gramů a stojí 498, -DM.
Počínaje rokem 1987 bude ukládání dat (především naměřených hodnot…glykemií) integrováno a datové záznamy mohou být použity k zaznamenávání data, času, výsledků měření atd. 
Americká společnost Lifescan přichází s tímto zařízením v roce 1989 poprvé na německém trhu.

 

Mimochodem je třeba uvést, že Reflolux II ještě v roce 1987 stojí obrovských 553,50 DM. Ještě ze začátku 90. let stály glukometry mezi 350, -DM a 500, -DM a nebyly masově hrazeny zdravotními pojišťovnami.
To byl důvod, proč měla britská firma v roce 1990 Owen Mumford nápad s technologií RentaScan. Nabídla tento glukomer za 3, -DM měsíčně a po dobu dvou let. V té době skvělá alternativa.

Bohužel, zrakově postižení a nevidomí musí počkat na mluvený glukometr až do poloviny 90. let.  To se objevuje na trhu "Gluki" společnosti Caretec z Vídně. Jedná se o první mluvený glukometr na světě a potřebuje zkušební proužky Glucometer Elite od firmy Bayer. Rozsah měření je 40-500 mg / dl a paměť shromažďuje 10 hodnot. Hodnocení trvá jednu minutu.
Prvním měřicí zařízení s integrovaným lancetovým, perem a kazetou pro testovací proužky s 25 kusy pochází z Finska. Společnost Mendor distribuovala glukometr Discreet v roce 2011 za 80,00 €.
V dnešní záplavě glukometrů na trhu je těžko se zorientovat a výběr je bezesporu pestrý. Platí nade vší pochybnost, že každý, kdo glukometr potřebuje, si nejde ten, který mu bude vyhovovat.

 

Nyní krátce o pomůckách, které potřebujete k získání krevních kapek. I ty prodělaly v čase svůj vývoj. Na začátku se špičky podobaly malému šroubováku. Krev byla odebrána z prstů.
Na konci padesátých let se do laboratoří dostaly první kovové pružinky. 
Na začátku osmdesátých let umístil poprvé Owen Mumford takovou pružinku do malého zařízení s vyměnitelnými lancetkami (jemné jehličky).
Jehly lancety dostávají nové, zvýšené a silnější řezy. Díky tomu jsou kanály pro punkci jemnější a hladší a traumatizace pacientů menší, což je stále velmi důležité, neboť i moderní diabetická léčba stále vyžaduje vícenásobnou, každodenní kontrolu hladiny cukru v krvi.
Určitou přirozenou metou dalšího vývoje glukometrů je zavedením měřidla krevního glukózy bez potřeby krve a tedy i vpichu.

3

KRÁTCE O POMŮCKÁCH

Mimochodem je třeba uvést, že Reflolux II ještě v roce 1987 stojí obrovských 553,50 DM. Ještě ze začátku 90. let stály glukometry mezi 350, -DM a 500, -DM a nebyly masově hrazeny zdravotními pojišťovnami.
To byl důvod, proč měla britská firma v roce 1990 Owen Mumford nápad s technologií RentaScan. Nabídla tento glukomer za 3, -DM měsíčně a po dobu dvou let. V té době skvělá alternativa.

Bohužel, zrakově postižení a nevidomí musí počkat na mluvený glukometr až do poloviny 90. let.  To se objevuje na trhu "Gluki" společnosti Caretec z Vídně. Jedná se o první mluvený glukometr na světě a potřebuje zkušební proužky Glucometer Elite od firmy Bayer. Rozsah měření je 40-500 mg / dl a paměť shromažďuje 10 hodnot. Hodnocení trvá jednu minutu.
Prvním měřicí zařízení s integrovaným lancetovým, perem a kazetou pro testovací proužky s 25 kusy pochází z Finska. Společnost Mendor distribuovala glukometr Discreet v roce 2011 za 80,00 €.
V dnešní záplavě glukometrů na trhu je těžko se zorientovat a výběr je bezesporu pestrý. Platí nade vší pochybnost, že každý, kdo glukometr potřebuje, si nejde ten, který mu bude vyhovovat.

 

Mimochodem je třeba uvést, že Reflolux II ještě v roce 1987 stojí obrovských 553,50 DM. Ještě ze začátku 90. let stály glukometry mezi 350, -DM a 500, -DM a nebyly masově hrazeny zdravotními pojišťovnami.
To byl důvod, proč měla britská firma v roce 1990 Owen Mumford nápad s technologií RentaScan. Nabídla tento glukomer za 3, -DM měsíčně a po dobu dvou let. V té době skvělá alternativa.

Bohužel, zrakově postižení a nevidomí musí počkat na mluvený glukometr až do poloviny 90. let.  To se objevuje na trhu "Gluki" společnosti Caretec z Vídně. Jedná se o první mluvený glukometr na světě a potřebuje zkušební proužky Glucometer Elite od firmy Bayer. Rozsah měření je 40-500 mg / dl a paměť shromažďuje 10 hodnot. Hodnocení trvá jednu minutu.
Prvním měřicí zařízení s integrovaným lancetovým, perem a kazetou pro testovací proužky s 25 kusy pochází z Finska. Společnost Mendor distribuovala glukometr Discreet v roce 2011 za 80,00 €.
V dnešní záplavě glukometrů na trhu je těžko se zorientovat a výběr je bezesporu pestrý. Platí nade vší pochybnost, že každý, kdo glukometr potřebuje, si nejde ten, který mu bude vyhovovat.

 

Mimochodem je třeba uvést, že Reflolux II ještě v roce 1987 stojí obrovských 553,50 DM. Ještě ze začátku 90. let stály glukometry mezi 350, -DM a 500, -DM a nebyly masově hrazeny zdravotními pojišťovnami.
To byl důvod, proč měla britská firma v roce 1990 Owen Mumford nápad s technologií RentaScan. Nabídla tento glukomer za 3, -DM měsíčně a po dobu dvou let. V té době skvělá alternativa.

Bohužel, zrakově postižení a nevidomí musí počkat na mluvený glukometr až do poloviny 90. let.  To se objevuje na trhu "Gluki" společnosti Caretec z Vídně. Jedná se o první mluvený glukometr na světě a potřebuje zkušební proužky Glucometer Elite od firmy Bayer. Rozsah měření je 40-500 mg / dl a paměť shromažďuje 10 hodnot. Hodnocení trvá jednu minutu.
Prvním měřicí zařízení s integrovaným lancetovým, perem a kazetou pro testovací proužky s 25 kusy pochází z Finska. Společnost Mendor distribuovala glukometr Discreet v roce 2011 za 80,00 €.
V dnešní záplavě glukometrů na trhu je těžko se zorientovat a výběr je bezesporu pestrý. Platí nade vší pochybnost, že každý, kdo glukometr potřebuje, si nejde ten, který mu bude vyhovovat.

 

V roce 1974 následuje společnost Boehringer Mannheim s oranžovým Reflomatem.

Toto zařízení stále pracují analogově, má velmi velké pole ukazatele a trvale vyžaduje 220 voltů pro napájení. Váží 1,1 kg. Reflexní metr stojí 500 dolarů s udávaným měřícím rozsahem v rozmezí 10 až 1000 mg / 100 ml. Potřebuje 20 μl krve pro měření.
Digitální měřiče glukózy (glukometry) v krvi přicházejí na trh o deset let později. Při napájení a množství krve se nezměnilo. Rozsah měření např. v zařízení Reflocheck je 20-450 mg / dl.
Od této chvíle dochází k překotnému dalšímu vývoji směrem k postupné miniaturizaci a dalším prvkům uživatelského komfortu. V roce 1983 přichází první Reflolux od společnosti Boehringer Mannheim se čtyřmi alkalickými bateriemi. Zpracovává hodnoty cukru v krvi v rozsahu 40-400 mg / dl. Avšak testovací proužky jsou vizuálně čitelné a vykazují hodnoty 20-800 mg / dl. Přístroj váží 270 gramů a stojí 498, -DM.
Počínaje rokem 1987 bude ukládání dat (především naměřených hodnot…glykemií) integrováno a datové záznamy mohou být použity k zaznamenávání data, času, výsledků měření atd. 
Americká společnost Lifescan přichází s tímto zařízením v roce 1989 poprvé na německém trhu.

 

V roce 1974 následuje společnost Boehringer Mannheim s oranžovým Reflomatem.

Toto zařízení stále pracují analogově, má velmi velké pole ukazatele a trvale vyžaduje 220 voltů pro napájení. Váží 1,1 kg. Reflexní metr stojí 500 dolarů s udávaným měřícím rozsahem v rozmezí 10 až 1000 mg / 100 ml. Potřebuje 20 μl krve pro měření.
Digitální měřiče glukózy (glukometry) v krvi přicházejí na trh o deset let později. Při napájení a množství krve se nezměnilo. Rozsah měření např. v zařízení Reflocheck je 20-450 mg / dl.
Od této chvíle dochází k překotnému dalšímu vývoji směrem k postupné miniaturizaci a dalším prvkům uživatelského komfortu. V roce 1983 přichází první Reflolux od společnosti Boehringer Mannheim se čtyřmi alkalickými bateriemi. Zpracovává hodnoty cukru v krvi v rozsahu 40-400 mg / dl. Avšak testovací proužky jsou vizuálně čitelné a vykazují hodnoty 20-800 mg / dl. Přístroj váží 270 gramů a stojí 498, -DM.
Počínaje rokem 1987 bude ukládání dat (především naměřených hodnot…glykemií) integrováno a datové záznamy mohou být použity k zaznamenávání data, času, výsledků měření atd. 
Americká společnost Lifescan přichází s tímto zařízením v roce 1989 poprvé na německém trhu.

 

V roce 1974 následuje společnost Boehringer Mannheim s oranžovým Reflomatem.

Toto zařízení stále pracují analogově, má velmi velké pole ukazatele a trvale vyžaduje 220 voltů pro napájení. Váží 1,1 kg. Reflexní metr stojí 500 dolarů s udávaným měřícím rozsahem v rozmezí 10 až 1000 mg / 100 ml. Potřebuje 20 μl krve pro měření.
Digitální měřiče glukózy (glukometry) v krvi přicházejí na trh o deset let později. Při napájení a množství krve se nezměnilo. Rozsah měření např. v zařízení Reflocheck je 20-450 mg / dl.
Od této chvíle dochází k překotnému dalšímu vývoji směrem k postupné miniaturizaci a dalším prvkům uživatelského komfortu. V roce 1983 přichází první Reflolux od společnosti Boehringer Mannheim se čtyřmi alkalickými bateriemi. Zpracovává hodnoty cukru v krvi v rozsahu 40-400 mg / dl. Avšak testovací proužky jsou vizuálně čitelné a vykazují hodnoty 20-800 mg / dl. Přístroj váží 270 gramů a stojí 498, -DM.
Počínaje rokem 1987 bude ukládání dat (především naměřených hodnot…glykemií) integrováno a datové záznamy mohou být použity k zaznamenávání data, času, výsledků měření atd. 
Americká společnost Lifescan přichází s tímto zařízením v roce 1989 poprvé na německém trhu.

 

bottom of page