top of page

JAK TO U NÁS VYPADÁ

1

PROČ JSME SE PRO MUZEUM ROZHODLI?

Za zrodem Muzea stál v roce 1999 pan Vítězslav Kupčík, doslova matador českého trhu pomůcek pro diabetiky. V rámci svého dlouholetého (mnohaletého) angažmá u firem z oboru diabetologicky orientovaných technologií, (diagnostických i léčebných) získal spoustu starých, vyřazených, více či méně funkčních produktů, výrobků a pomůcek ze segmentu zdravotnických prostředků sloužících k diagnostice a léčbě onemocnění diabetes mellitus. Následovala dlouhá etapa třídění, oprav, rekonstrukcí, restaurací a z původně malého koníčka se stala ucelená sbírka, která na jaře roku 2018 čítala již bezmála 1.000 exponátů. Tehdy došlo i k rozhodnutí podělit se o mnohdy skutečné technické rarity a skvosty se širší veřejností.

Nyní sbírka čítá 1200 exponátů

2

SBÍRKA

2

Na sbírce se od samého počátku úzce podíleli přátelé pana Kupčíka – především pan Mgr. Vlastimil Milata a členové srdužení Diaktiv - jakož i odborníci z oboru diabetologie, endokrinologie a interní medicíny. Celkový počet aktivních přispívatelů se dnes vyšplhal na číslo 64 a dále roste doslova každým dnem.

Svými odbornými radami, konzultacemi a nemalým množstvím exponátů tvář Muzea výrazně obohatil pan Doc Mudr. Rudolf Chlup, CSc, z Lékařské fakulty UPOL a olomoucké fakultní nemocnice. Na podzim roku 2017 se připojil pan ing. Štěpán Bogdanič, který věnoval nejen exponáty, ale stará se i o propagaci a marketing.

 

Sbírka, které má charakter technické a technologické sbírky, vznikla především k seznámení veřejnosti s dlouhou historií diabetu a rovněž ke studijním účelům pro potřeby studentů lékařských fakult, lékařů, sester, ale i zájemců z řad pacientů, jejich zájmových sdružení, ale i farmaceutických a diagnostických firem z oboru diabetologie.

 

Vzhledem k nárůstu počtu onemocnění DM v populaci logicky také vzrůstá výzkumné a technologické angažmá v tomto oboru, takže lze pozorovat, že v rámci obecného rychlého technologického vývoje, zasahujícího takřka všechny

oblasti lidské činnosti, se zejména v posledních několika desetiletích vyčlenila samostatná oblast tzv. Diabetologických technologií (glukometrů, inzulínových pump a dávkovačů obecně, kontinuálních snímačů glykemie atp).

Přesně na tyto produkty je zaměřena naše sbírka, neboť v rámci velkých expozic v technicky orientovaných muzeích po celém světě, je problematika diabetu zastoupena jen velmi okrajiově.

2

NA ZÁVĚR

3

Muzeum můžete navštívit po předběžné domluvě.

MOBIL : (+420) 602 539 004 ,

E-MAIL: Muzeum.48@seznam.cz

MUZEUM DIABETU se nachází v rodinném domě Vítězslava Kupčíka, na adrese Háj ve Slezsku, Zahradní 186. Sbírka několika stovek exponátů je umístěna v jedné místnosti, v pěti prosklených vitrínách

bottom of page