top of page

PROUŽKY

JAK ŠEL ČAS

DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY PRO STANOVENÍ GLUKOSY V KRVI

DEXTROSTIX

1991

WISIDEX II

1986

TOTO BALENÍ BYLO VYROBENO 21.6. 1991 FIRMOU BAYER DIAGNOSTIC V MNICHOVĚ.

BAYER

DIAGNOSTIC

AMES 

WEB

LABORCHEMIE

APOLDA

GLUKOSIGNÁL

1987

TESTAČNÍ PROUŽKY PRO RYCHLÉ STANOVENÍ GLYKÉMIE Z KAPILÁRNÍ KRVE.

JAK VIZUÁLNÍ TAK GLUKOMETREM

VZOREK KRVE BYL ODEBÍRÁN Z PRSTU NEBO UŠNÍHO LALŮČKU.

BALENÍ PO 25 KS.

VÝROBCE WEB LABORCHEMIE

- FEINCHEMIE SEBNITZ -

HERGESTELLT I. D. NDR

POUŽITELNÉ 9 MĚSÍCŮ

1987

LACHEMA BRNO

MELIPHAN

DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY PRO STANOVENÍ GLUKOSY V KRVI

ČESKÁ VERZE PROUŽKŮ DEXTROSTIX

HAEMO

GLUKOTEST

1991

DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY HAEMO GLUKOTEST 20-800 R

BALENÍ PO 25 KS. VIZUÁLNÍ I PRO GLUKOMETRY REFLOLUX II / IIM / S

1994

GLUKOSTIX

DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY

AMES GLUKOSTIX 2627

Z ROKU 1994.

BALENÍ OBSAHOVALO 50 KS.

AMES

GLUKOSTIX

1994

2001

2006

MEDI-TEST

GLYCAEMIE C

BUDAPEST

HAEMO

GLUKOTEST

20-800 R

VIZUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY

HAEMO

GLUKOTEST

20-800 R

1964

DEXSTROSTIX

AMES LABORATORIES

PRVNÍ DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY PRO STANOVENÍ GLUKOSY V KRVI

EARNEST C. ADAMS VYVINUL REAKČNÍ PROUŽKY DEXTROSTIX

Patent č. 3 092 465, vydaný 4.Dubna 1963

4.jpg
bottom of page